Projekt STAR - starost brez meja / sofinanciran s sredstvi ESRR

2. sestanek Projektnega sveta

V marcu smo partnerji v projektu izvedli celodnevni sestanek Projektnega sveta, ki je tokrat bil v prostorih Obalnega doma upokojencev Koper. Skupaj smo pregledali že opravljene in prihodnje aktivnosti. Odobrili smo Poslovnik projektnega sveta, Komunikacijski načrt projekta, Evalvacijski načrt ter Čezmejno primerjalno študijo. Nato smo podrobno analizirali še stroškovni načrt ter se posvetovali o poročanju v sistemu ems. Dogovorili smo se, da bo naslednje srečanje PS v mesecu juniju, gostitelj pa bo Dom za starejše osebe Kantrida Rijeka.