Projekt STAR - starost brez meja / sofinanciran s sredstvi ESRR

Otvoritev Dnevnega centra Ruj

Hrpelje, 5. 12. 2017

Vabilo_pozivnica_Ruj

V Občini Hrpelje-Kozina, v Hrpeljah, je dne 5. 12. 2017 ob 11.00 uri, potekala svečana otvoritev Dnevnega centra Ruj ter predstavitveni javni dogodek, v okviru EU projekta čezmejnega sodelovanja STAR – Starost brez meja, financiranega v okviru programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Svečanosti je poleg številnih povabljenih lokalnih uprav, akterjev dolgotrajne oskrbe iz programskega območja in širše javnosti prisostvovala tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak, ki je poleg županje Občine Hrpelje-Kozina, Saše Likavec Svetelšek in direktorice Obalnega doma upokojencev Koper, mag. Neve Tomažič, udeležence prireditve tudi nagovorila. Med govori je potekal kulturni program z nastopajočimi: Otroški pevski zbor OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje, glasbeni točki Andreje Tomažič Hrvatin in Matica Štavarja, recitacija pesmi učenk OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje in točka uporabnic Obalnega doma upokojencev Koper. Na dogodku so sodelovali vsi projektni partnerji, predstavljene so bile projektne aktivnosti, neposredni učinki ter projektni dosežki in rezultati ter razdeljeni promocijski letaki. Javnost je bila seznanjena o tematiki staranja prebivalstva, ki je večkrat povezana s tveganjem socialne izključenosti starejših oseb, ter o pomembnosti deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe, ki pripomore k vključenosti starejših v družbeno dogajanje in izboljšanje kakovosti življenja.  Sicer pa je bilo skupno število vseh prisotnih približno 100.

Po svečani otvoritvi so si povabljeni, gostje, uporabniki in delavci ogledali obnovljene in opremljene prostore Dnevnega centra Ruj.