Projekt STAR - starost brez meja / sofinanciran s sredstvi ESRR

Dan odprtih vrat v Dnevnem centru Ruj in 4. čezmejno srečanje

Hrpelje, 27. 3. 2018