Projekt STAR - starost brez meja / sofinanciran s sredstvi ESRR

5. čezmejno srečanje uporabnikov in delavcev

Reka, 24. 5. 2018

5. ČEZMEJNO SREČANJE IZMENJAVE IZKUŠENJ IN METOD DELA UPORABNIKOV IN DELAVCEV KLUBOV ZA STAREJŠE IN DNEVNEGA CENTRA “RUJ” TER DELAVCEV DOMA ZA OSTARELE KOPER IN DOMA “KANTRIDA”

Dne 24. maja 2018 z začetkom ob 09.00 je v Klubu starejših »Belveder-Kozala« potekalo 5. čezmejno srečanje izmenjave izkušenj in metodologije dela uporabnikov in zaposlenih dnevnega centra “Ruj” in klubov starejših oseb.

Po seznanitvi s klubskim prostorom  je predsednica kluba starejših oseb “Belveder-Kozala” Anamaria Frunzi Palaveršić uporabnike in delavce dnevnega centra “Ruj” seznanila s strukturo članstva in dejavnostmi v klubu.

 

V programu so sodelovali člani kluba v izvedbi pevskega zbora K.O. “Belveder – Kozala”, dramskega odseka K.S.O. “Zamet” in plesne rekreativne skupine K.S.O. “Zamet”.

Članice kluba so predstavile dela, ki jih izdelujejo v ustvarjalni delavnici.

Predsednica »K.S.O. Zamet« Rozika Skorupan je poudarila pomen klubov v lokalni skupnosti, socialno občutljivost klubov z obiski bolnih in nemočnih članov kluba ter prisotne seznanila s socialnim programom mesta Rijeka, ki se izvaja v klubih starejših oseb v Domu »Kantrida«- ljudska kuhinja za socialno ogrožene someščane.

Sledilo je druženje ob harmoniki.

Delovni del srečanja se je nadaljeval v Domu za starejše osebe “Kantrida

Vodja nege in zdravstvene nege Barbara Šrobonja in socialna delavka Marta Herljevic  sta prisotne seznanili z metodologijo dela, strukturo stanovalcev in delavcev v gospodinjskih skupinah hiš “A” in “C” Doma “Kantrida”.

Gostje iz ODU Koper so imeli priložnost videti stanovanjska dela stavbe “A” in “C”, kjer so se pogovarjali z najemniki in se seznanili z njihovim načinom življenja v Domu. Istočasno so imeli priložnost videti tudi sobe stanovalcev, ki so bile urejene po vzoru na lastno gospodinjstvo.

Po obisku je vodja nege in zdravstvene nege prisotnim prikazala aplikacijo “Dogma” in način vodenja dokumentacije v računalniškem sistemu.