Projekt STAR - starost bez granica / sufinanciran iz sredstava EFRR

Dan otvorenih vrata u Dnevnom centru Ruj in 4. prekogranični susret

Hrpelje, 27. 3. 2018.