Projekt STAR - starost bez granica / sufinanciran iz sredstava EFRR

Završna konferencija u Rijeci

U četvrtak, 13. rujna 2018., je u Rijeci održana završna konferencija prekograničnog projekta Starost bez granica – STAR.

 Prekogranična suradnja u Europi  na području starenja i dugotrajne njege je nužna, jer se problematika na tom području ubrzano povećava. Pojedinačne zemlje, regije, gradovi i institucije imaju dobro iskustvo na različitim segmentima ovog područja. Prema mišljenju europske politike, učinkovita projektna međusobna razmjena dobrih praksi najbolji je način za pravodobno savladavanje problema starenja, dugotrajne njege i međugeneracijske solidarnosti. U svjetlu toga, projekt je, kroz institucionalnu suradnju dviju lokalnih uprava i potporu Ministarstava  RS i HR, u potpunosti obradio temu dugotrajne socijalne skrbi i kroz Program prekograničnog razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi stvorio zajedničke planove o oblicima i metodologijama izvaninstitucionalne skrbi na ovom području , a time i poticanje jačanja prekogranične institucionalne suradnje u pružanju usluga u javnom interesu.

S projektom smo obradili zajedničke izazove

  • starenje stanovništva
  • nejednakost u pristupu socijalnim uslugama i
  • nizak stupanj učinkovitosti odn. neiskorištenog potencijala institucija socijalne zaštite za prekograničnu suradnju.

Glavni cilj projekta STAR je jačanje partnerstva za razvoj novih oblika i unapređivanje postojećih programa deinstitucionalizacije dugoročne skrbi starijih osoba i njihovoj što dužoj mogućnosti za samostalan život u domaćem okruženju.

Glavna dostignuća projekta su Prekogranični program za razvoj deinstitucionalizacije dugoročne skrbi, stručno osposobljeni socijalni formalni i neformalni njegovatelji te pilot-provedba dvaju inovativnih oblika dugotrajne skrbi.

Inovativni pristup koji je bio predviđen projektom u vezi s rješavanjem starenja suvremenih društava je uspostavljanje nekoliko različitih oblika deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi na dvije razine. U Općini Hrpelje-Kozini osnovan je dobro opremljen dnevni centar za starije ljude u kojem se provode  inovativne metode rada prema uzoru klubova, koji  već vrlo uspješno rade u okviru Doma za starije  Kantrida i  kućanskoj grupi u Rijeci, što je jedan od novijih i suvremenijih oblika izvaninstitucionalne skrbi gdje stanovnici žive u zajednici sličnoj kućnom okruženju.

S druge strane, u projektu smo proveli osposobljavanje neformalnih obiteljskih njegovatelja koji su kroz stručno usavršavanje stekli odgovarajuća znanja za skrb o starijim osobama, kao i osnivanje dviju mreža volontera na slovenskoj i hrvatskoj strani, koji pružaju socijalnu skrb i pomoć starijim osobama kod kuće. Sve ovo je pomoglo u jačanju i poboljšanju kvalitete života starijih ljudi.

Osim toga, putem razmjene dobrih praksi i prekograničnih aktivnosti između institucija uspostavili smo prekogranični integrirani sustav za deinstitucionalizaciju dugotrajne skrbi, što je pridonijelo pozitivnim učincima među dionicima programskog područja.

Ovim  projektom smo prekograničnim pristupom i kroz institucionalnu suradnju usmjerenu na povećanje institucionalne sposobnosti i na razvoj novih modela upravljanja s ciljem povećanja učinkovitost i uspjeha usluga, doprinijeli većoj povezanosti među područjima, također u smislu razine suradnje između javnog i civilnog društva i zadovoljavanju izazova programskog područja.

Općina Hrpelje-Kozina