Projekt STAR - starost bez granica / sufinanciran iz sredstava EFRR

Završna konferencija u Rijeci

U četvrtak, 13. rujna 2018., je u Rijeci održana završna konferencija prekograničnog projekta Starost bez granica – STAR.

 Prekogranična suradnja u Europi  na području starenja i dugotrajne njege je nužna, jer se problematika na tom području ubrzano povećava. Pojedinačne zemlje, regije, gradovi i institucije imaju dobro iskustvo na različitim segmentima ovog područja. Prema mišljenju europske politike, učinkovita projektna međusobna razmjena dobrih praksi najbolji je način za pravodobno savladavanje problema starenja, dugotrajne njege i međugeneracijske solidarnosti. U svjetlu toga, projekt je, kroz institucionalnu suradnju dviju lokalnih uprava i potporu Ministarstava  RS i HR, u potpunosti obradio temu dugotrajne socijalne skrbi i kroz Program prekograničnog razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi stvorio zajedničke planove o oblicima i metodologijama izvaninstitucionalne skrbi na ovom području , a time i poticanje jačanja prekogranične institucionalne suradnje u pružanju usluga u javnom interesu.

S projektom smo obradili zajedničke izazove

  • starenje stanovništva
  • nejednakost u pristupu socijalnim uslugama i
  • nizak stupanj učinkovitosti odn. neiskorištenog potencijala institucija socijalne zaštite za prekograničnu suradnju.

Glavni cilj projekta STAR je jačanje partnerstva za razvoj novih oblika i unapređivanje postojećih programa deinstitucionalizacije dugoročne skrbi starijih osoba i njihovoj što dužoj mogućnosti za samostalan život u domaćem okruženju.

Glavna dostignuća projekta su Prekogranični program za razvoj deinstitucionalizacije dugoročne skrbi, stručno osposobljeni socijalni formalni i neformalni njegovatelji te pilot-provedba dvaju inovativnih oblika dugotrajne skrbi.

Inovativni pristup koji je bio predviđen projektom u vezi s rješavanjem starenja suvremenih društava je uspostavljanje nekoliko različitih oblika deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi na dvije razine. U Općini Hrpelje-Kozini osnovan je dobro opremljen dnevni centar za starije ljude u kojem se provode  inovativne metode rada prema uzoru klubova, koji  već vrlo uspješno rade u okviru Doma za starije  Kantrida i  kućanskoj grupi u Rijeci, što je jedan od novijih i suvremenijih oblika izvaninstitucionalne skrbi gdje stanovnici žive u zajednici sličnoj kućnom okruženju.

S druge strane, u projektu smo proveli osposobljavanje neformalnih obiteljskih njegovatelja koji su kroz stručno usavršavanje stekli odgovarajuća znanja za skrb o starijim osobama, kao i osnivanje dviju mreža volontera na slovenskoj i hrvatskoj strani, koji pružaju socijalnu skrb i pomoć starijim osobama kod kuće. Sve ovo je pomoglo u jačanju i poboljšanju kvalitete života starijih ljudi.

Osim toga, putem razmjene dobrih praksi i prekograničnih aktivnosti između institucija uspostavili smo prekogranični integrirani sustav za deinstitucionalizaciju dugotrajne skrbi, što je pridonijelo pozitivnim učincima među dionicima programskog područja.

Ovim  projektom smo prekograničnim pristupom i kroz institucionalnu suradnju usmjerenu na povećanje institucionalne sposobnosti i na razvoj novih modela upravljanja s ciljem povećanja učinkovitost i uspjeha usluga, doprinijeli većoj povezanosti među područjima, također u smislu razine suradnje između javnog i civilnog društva i zadovoljavanju izazova programskog područja.

Općina Hrpelje-Kozina

6. prekogranična razmjena korisnika i djelatnika iz doma, dnevnih centra in klubova

5. prekogranični susret radnika i korisnika

Rijeka, 24. 5. 2018

5. PREKOGRANIČNI SUSRET RAZMJENE ISKUSTVA I METODA RADA KORISNIKA I RADNIKA KLUBOVA STARIJIH OSOBA I  DNEVNOG CENTRA »RUJ« I RADNIKA DOMA UPOKOJENCEV KOPER I DOMA »KANTRIDA«

Dana 24.05.2018. godine u Klubu starijih osoba »Belveder –Kozala« održan je 5. prekogranični susret razmjene iskustva i metodologije rada korisnika i radnika Dnevnog centra »Ruj« i klubova starijih osoba sa početkom u 09.00 sati.

Nakon upoznavanja sa  prostorom kluba, predsjednica kluba starijih osoba »Belveder –Kozala« Anamaria Frunzi Palaveršić, upoznala je korisnike i radnike dnevnog centra »Ruj«, sa strukturom članstva i aktivnostima u klubu.

 

Sudjelovali su u programu članova kluba u izvedbi pjevačkog zbora K.S.O. »Belveder – Kozala«, dramske sekcije K.S.O. »Zamet«, te plesno rekreativne grupe K.S.O. »Zamet«.

Članice kluba prezentirale su radove koje izrađuju u kreativnoj radionici.

Predsjednica K.S.O. »Zamet« Rozika Skorupan naglasila je važnost klubova u lokalnoj zajednici,  socijalnu osljetljivost klubova kroz posjete bolesnim i nemoćnim članovima kluba, te upoznala prisutne sa socijalnim programom Grada Rijeke koji se provodi u klubovima starijih osoba Doma »Kantride« – podjela pučke kuhinje za socijalno ugrožene sugrađane.

Uslijedilo je druženje uz harmoniku.

Radni dio susreta nastavio se u Domu za starije osobe »Kantrida«.

Voditeljica brige i njege o zdravlju Barbara Škrobonja i socijalna radnica Marta Herljević, upoznale su prisutne sa metedologijom rada, strukturom stanara i radnika u domaćinskim skupinama zgrada »A« i »C« Doma »Kantrida«.

Gosti iz ODU Koper imali su priliku vidjeti stambeni dio zgrade »A« i »C« gdje su razgovarali sa stanarima, upoznali njihov način života u Domu. Ujedno su imali priliku vidjeti  sobe stanara koje su uređene prema uzoru na vlastito kućanstvo.

Nakon obilaska voditeljica njege i brige o zdravlju pokazala je prisutnima aplikaciju »Dogma« i način vođenja dokumentacije u računalni sustav.

Dan otvorenih vrata u Dnevnom centru Ruj in 4. prekogranični susret

Hrpelje, 27. 3. 2018.

3. prekogranični susret radnika i korisnika Dnevnog centra Ruj i klubova za starije osobe doma Kantrida

Rijeka, 27. 2. 2018.

Dana 27.02.2018. godine sa početkom u 09:00 sati u Klubu starijih osoba »Potok« održan je 3. prekogranični susret razmjene iskustva i metoda rada korisnika i radnika Kluba starijih osoba »Potok« Doma »Kantrida« i Dnevnog centra »Ruj«.

Nakon obilaska kluba i upoznavanja sa članovima predsjednica K.S.O. »Potok«, volonterka Marija Ševo, pozvala je korisnike i radnike Dnevnog centra »Ruj«, te učenike 5. godine smjer medicinska sestra/medicinski tehničar, Medicinske škole u Rijeci, da se priključe rekreativno rehabilitacijskoj aktivnosti – rekreativna tjelovježba, koju vodi članica kluba, volonterka Lucija Bjelobaba.

Organizatorice mreže volontera Marlen Mikac Marić i Sanja Vranić Jurčević upoznale su prisutne da se u sklopu Projekta STAR u K.S.O. »Potok« od 09.10.2017. godine održavaju edukacije za volontere članove klubova starijih osoba i obiteljske njegovatelje. Edukacije provodi Institut A. Trštenjak iz Ljubljane.

U K.S.O. »Potok« imenovani su voditelji skupina i formirane dvije skupine koje provode Tečaj za prevenciju padova i vježbe ravnoteže.

Pozvale su prisutne da prate peti susret volonterske skupine za Prevenciju padova koju vode voditeljice skupine, volonterke Lucija Bjelobaba i Auzilia Maligec, na temu: Neka bolest i lijekovi ne budu uzrokom padova.

Radnici i korisnici Dnevnog centra »Ruj« sudjelovali su i u društvenim aktivnostima – čovječe ne ljuti se, karte, te sportsko – rekreativnoj aktivnosti pikado, dok su učenici 5. godine smjer medicinska sestra/medicinski tehničar mjerili krvni tlak.

U 12:00 sati organizirana je press konferencija za novinare na kojoj su ravnateljica Marja Maras i socijalna radnica Doma upokojencev »Koper« Arijana Cengle upoznale novinare Novog lista i La voce del popolo o cilju i aktivnostima u PROJEKTU STAR.

Radni dio susreta nastavio se u Domu za starije osobe »Kantrida«.

Socijalna radnica Marta Hreljević i voditeljica njege i brige o zdravlju Barbara Škrobonja u obilasku Doma upoznale su prisutne sa prostorima kućanskih zajednica »Lavanda«, »More« i »Maslina«, strukturom zaposlenih u kućanskim zajednicama te ulogom autonomnog radnog tima.

Radnice ODU »Koper« imale su priliku vidjeti i sudjelovati u radnim aktivnostima. Veliki interes radnice su pokazale  u kontaktu sa stanarima kućanskih zajednica i načinom dnevnog života u Domu.

Nakon obilaska druženje se nastavilo uz domjenak.

Veselimo se sljedećim susretima i razmjeni iskustva i metoda rada sa našim dragim kolegama iz Slovenije sa kojima nas je povezao PROJEKT STAR.

Edukacija obiteljskih, neformalnih njegovatelja i volontera

Projekt STAR bavi se zajedničkim izazovima starenja stanovništva na prekograničnom području, nejednakom dostupnošću kvalitetnih socijalnih usluga, niskom razinom učinkovitosti i neiskorištenim potencijalom za prekograničnu suradnju ustanova za socijalnu skrb.

Projektom će se uspostaviti inovativni cjeloviti sustav deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi na različitim razinama, u skladu sa suvremenim smjernicama, kojem će u prvom planu biti starija osoba, njegove želje i potrebe. Sustav koji će se uspostaviti projektom uključuje sve interesne grupe na tom području – obiteljske njegovatelje, volontere, lokalnu upravu, starijeg čovjeka, kojem će se omogućiti što duži samostalan boravak u kućnom okruženju, socijalna uključenost, društvena događanja, a time i poboljšanje kvalitete života.

09.10.2017. godine započele su edukacije u sklopu projekta STAR:

  • OBITELJSKIH I NEFORMALNIH NJEGOVATELJA
  • VOLONTERA KLUBOVA STARIJIH OSOBA

Edukacija obiteljskih, neformalnih njegovatelja je namijenjena obiteljskim skrbnicima  – ukućani i ostali bližnji koji kod kuće skrbe o onemoćalom ukućanu iil razmjerno redovito pomažu u toj skrbi. Ako je stari čovjek još u određenoj snazi, obiteljski skrbnici pomažu mu kod svakodnevnog kretanja, higijene, ishrane… samo nekoliko sati tjedno. Kad je čovjek bolestan i onemoćao, skrb i njega o njemu nerijetko su gotovo stalne, danju i noću.

Edukacije imaju dva cilja:

  1. skrbnicima dati potrebne informacije i kontakte s područja koja su važna kod skrbi,
  2. međusobno upoznavanje, razmjena iskustva i pitanja, s krajnjim ciljem jačanja sustava neformalne dugotrajne skrbi.

Rezultat oba cilja je KLUB ROĐAKA koji se formira po završetku edukacija.

Edukacijama je obuhvaćeno 38 obiteljskih, neformalnih njegovatelja. Edukacija obuhvaća 10 susreta kroz 10 tjedana, počevši od 09.10.2017. godine. Edukaciju provodi Inštitut Antona Trstenjaka, edukatori Marta Ramovš i Joža Ramovš. Edukacije su trajale do 11.01.2018. godine.

 

Po završenim edukacijama formira se KLUB ROĐAKA. U njemu se obiteljski, neformalni njegovatelji susreću jednom mjesečno jedan sat uz stručnu pomoć.

Klub rođaka formiran je po završetku edukacija, te je prvi susret Kluba rođaka organiziran 15.01.2018. godine. Susreti će se održavati jednom mjesečno u prostorijama K.S.O. „Potok“.

Edukacije volontera  provode se sa ciljem upoznavanja procesa starenja, njenih mogućnosti i teškoća,  te stjecanjem i uvođenjem navika  za aktivno i zdravo starenje. Edukacija se provodi u edukacijskim grupama i traje deset mjeseci od listopada 2017. do lipnja 2018 godine, počevši od 09.10.2017. Svaka edukacija traje tri sata a provodi je Institut Antona Trštenjaka, edukatori Marta Ramovš i Jože Ramovš.

Prvi dio edukacije posvećen je boljem razumijevanju starenja, suživota i boljoj komunikaciji. Drugi dio edukacija posvećen je međusobnom druženju  volontera, te pripremi volontera i njihove socijalne okoline za kvalitetno starenje.

Edukacijama je obuhvaćeno 36 volontera članova klubova starijih   osoba koji će svoje stečeno znanje prenijeti na osobe 3. životne dobi, članove klubova starijih osoba i šire.

Posebna pažnja usmjerena je na učenje i utvrđivanje navika, te prevenciju padova u starijoj životnoj dobi i redovitu tjelovježbu – vježbe ravnoteže.

Ciklus od deset edukacija volontera završio je 22.01.2018. godine. Na zadnjem susretu formirane su skupine, imenovani su  voditelji tečaja- educirani volonteri, te dan i vrijeme održavanja skupina u klubovima starijih osoba.

Ukupno je formirano 8 skupina za kvalitetno starenje u klubovima starijih osoba. Voditelji skupina će kroz kroz četrnaest susreta     voditi tečaj, te educirati sudionike, članove grupe, o prevenciji padova. Tijekom tečaja, sudionici edukacijske skupine dobiti će priručnik o   Spriječavanju padova u starosti. Kroz skupine za kvalitetno starenje biti će obuhvaćeno stotinjak članova starijih osoba.

Organizatorice mreže volontera Marlen Mikac Marić i Sanja Vranić Jurčević hospitirat će u skupinama za prevenciju padova  u Klubovima starijih osoba po potrbi (od veljače do lipnja 2018. godine).

15.02.2018. godine organizatorice mreže volontera Marlen Mikac Marić  i Sanja Vranić Jurčević hospitirale su u skupini za prevenciju padova i kvalitetno starenje u Klubu starijih osoba „Belveder –Kozala“.

Grupu čine dvije voditeljice članice kluba. One će kroz četrnaest susreta voditi tečaj, te educirati četiri članice kluba o prevenciji padova i kvalitetnom starenju. Sudjelovale su na trećem susretu koji je protekao u veseloj i radnoj atmosferi.

2. prekogranični susret radnika i korisnika Dnevnog centra Ruj i klubova za starije osobe doma Kantrida

Rijeka, 31. 1. 2018.

  

1. prekogranični susret radnika i korisnika Dnevnog centra Ruj i klubova za starije osobe doma Kantrida

Hrpelje/Kopar, 21. 12. 2017.

Otvorenje Dnevnog centra Ruj

Hrpelje, 5. 12. 2017

Vabilo_pozivnica_Ruj

U Hrpeljama u općini Hrpelje-Kozina 5. 12. 2017. godine u 11.00 sati na svečanom otvaranju Dnevnog centra Ruj predstavljen je javni događaj u okviru projekta prekogranične suradnje EU-a STAR-Starost bez granica koji se financira u okviru programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014. -2020.

Svečanosti je, pored brojnih pozvanih lokalnih uprava, dionika dugotrajne skrbi iz programskog područja i šire javnosti, prisustvovala i ministrica rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti dr. Anja Kopač Mrak koja se, pored gradonačelnice općine Hrpelje-Kozina Saše Likavec Svetelšek i direktorice Obalnog doma umirovljenika Kopar mag. Neve Tomažič, obratila sudionicima događaja. Između govora održan je kulturni program s izvođačima: dječji pjevački zbor Osnovne škole Dragomira Benčiča Brkina Hrpelje, glazbene točke Andreje Tomažič Hrvatin i Matica Štavara, recitacija pjesama učenika Osnovne škole Dragomira Benčiča Brkina Hrpelje i točka korisnika Obalnog doma umirovljenika Kopar. Na događaju su sudjelovali svi projektni partneri, predstavljene su projektne aktivnosti, neposredni učinci te projektna dostignuća i rezultati i podijeljeni promotivni letci. Javnost je upoznata s temom starenja stanovništva koja je više puta povezana s rizikom socijalne isključenosti starijih osoba, kao i svažnosti deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi što pridonosi uključivanju starijih osoba u društvene aktivnosti i poboljšanju kvalitete života. Ukupan broj svih prisutnih bio je približno 100.

Nakon svečanog otvaranja uzvanici, gosti, korisnici i zaposlenici razgledali su obnovljene i namještene prostore Dnevnog centra Ruj.

 

Otvorenje kućanske zajednice „Lavanda“

Rijeka, 30. 11. 2017

U okviru EU projekta prekogranične suradnje „STAR“ – Starost bez granica, financiranog kroz program INTERREG V –A Slovenija – Hrvatska 2014-2020.u domu „Kantrida“ je 30.11.2017. u 10 sati otvorena kućanska zajednica „LAVANDA“.

Suvremeni koncept rada u takovoj zajednici oblikuje prostor po analogiji obitelji i zajedničkog života u kojoj je temelj međusobni odnos i shvaćanje čovjeka kao cjeline fizičkog, socijalnog, duhovnog i duševnog bića.

Kroz projekt „STAR“ nabavljena je cjelokupna oprema za ovu zajednicu od 20 stanara, i izvršena  edukacija djelatnika za suvremeni koncept rada usmjeren na razvijanje kongruentnih odnosa, kulture usmjerenosti na stanare s posebnim naglaskom na njegu dementnih osoba, te je u sklopu kućanske zajednice ustanovljena i OAZA, mjesto za kvalitetnu njegu dementnih u četvrtom stadiju bolesti.

Do sada je za te namjene utrošeno 165.000,00 E

Svečanosti je nazočio zamjenik Župana Primorsko-goranske županije gospodin Petar Mamula, partneri na projektu: Općina Hrpelje-Kozina zamjenica Županje g Irena Stropnik, voditeljica projekta Kristina Furlan, Obalni dom upokojencev Kopar: Neva Tomažić ravnateljica sa suradnicima, Institut Trstenjak: direktorica Ksenija Ramovš sa suradnicima,pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač, pročelnici i suradnici iz Primorsko-goranske županije, Istarske županije, Grada Rijeke,  Sveučilišta u Zagrebu i Rijeci, ravnatelji socijalnih i zdravstvenih ustanova i brojni drugi uzvanici.

U sklopu ove svečanosti Franci Imperl, jedan od osnivača E-Qalina, edukator i suradnik doma Kantrida  uručio je ravnateljici doma drugu Potvrdu DOM KVALITETE E-QALIN NA TEMELJU SAMOPROCJENE I VANJSKE PROCJENE uz čestitke svim zaposlenicima za predani rad na kontinuiranom razvoju kvalitete na dobrobit stanara.

 

Maras Marija