Projekt STAR - starost bez granica / sufinanciran iz sredstava EFRR

O projektu

Projekt STAR bavi se zajedničkim izazovima starenja stanovništva na prekograničnom području, nejednakom dostupnošću kvalitetnih socijalnih usluga; niskom razinom učinkovitosti i neiskorištenim potencijalom za prekograničnu suradnju ustanova za socijalnu skrb.

Projektom će se uspostaviti inovativni cjelovit sustav deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi na različitim razinama, u skladu sa suvremenim smjernicama, kojemu će u prvome planu biti korisnik te njegove želje i potrebe. Sustav koji će se uspostaviti projektom uključuje sve interesne grupe na tom području, primjerice socijalne njegovatelje dugotrajne skrbi, lokalne uprave i konačno starije osobe, kojima će se omogućiti što dulji samostalni boravak u kućnom okruženju, socijalna uključenost u društvena događanja, a time i poboljšanje kvalitete života.

Za 24 mjeseca trajanja projekta partneri će izraditi Prekogranični program razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi, provest će stručnu edukaciju formalnih i neformalnih socijalnih njegovatelja te će probno uspostaviti i izvesti dva inovativna oblika dugotrajne skrbi, konkretno, dnevni centar na području općine Hrpelje – Kozina te kućansku zajednicu u okviru doma za starije osobe Kantrida u Rijeci, Hrvatska.

Projekt STAR ima sljedeće specifične ciljeve:

  1. Projekt predviđa suradnju vertikalno i horizontalno povezanih subjekata (lokalne uprave i domovi za starije osobe), koji će biti povezani u mrežu za konkretnu izradu novih programa i modela za dugotrajnu socijalnu skrb te njihovu realizaciju putem pilot aktivnosti, izmjene dobrih praksi i zajedničkih prekograničnih aktivnosti. Mreža će biti održivo uspostavljena u svrhu razvoja dugoročne prekogranične suradnje na području socijalnih pitanja.
  2. Projekt predviđa realizaciju zajedničkog Prekograničnog programa razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi na programskom području, oslikat će zajedničke planove i moguće oblike deinstitucionalizacije na prekograničnom području te uspostavljanje dvaju pilot oblika, i to dnevni centar na neurbanom području Općine Hrpelje-Kozina i kućanske zajednice u Rijeci gdje će se provoditi inovativni programi socijalne zaštite.
  3. Projekt predviđa osposobljavanje stručnih radnika za razvoj visokokvalitetnih oblika dugotrajne skrbi te za rad u novim oblicima deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi (dnevni centri i kućanske zajednice). Osim toga projekt predviđa osposobljavanje neformalnih njegovatelja, volontera i mjesnih organizatora mreže za socijalnu zaštitu u kući, koji će nadgraditi predviđeni sustav deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi i koji jamče održivost projekta.