Projekt STAR - starost bez granica / sufinanciran iz sredstava EFRR

Dom za starejše osebe Kantrida Rijeka

www: http://www.dom-kantrida.hr/

Predstavljanje

NAŠA MISIJA: Ostvarivati i razvijati cjelovitu skrb za starije i nemoćne osobe kroz kvalitetne usluge institucijske i izvaninstitucijske zaštite, koje su dostupne i učinkovite:
SRETNIJA STAROST

NAŠA VIZIJA: Želimo biti cijenjeni i prepoznati po kvaliteti naših usluga, suvremenom načinu rada, zadovoljnim i sretnim korisnicima.

Dom za starije osobe “Kantrida” Rijeka nalazi se u zapadnom dijelu grada Rijeke, iznad glavne prometnice prema Opatiji.
Dom je javna, neprofitna ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. Kapacitet doma omogućava smještaj za 405 korisnika.
Dom pruža usluge organiziranog stanovanja pokretnim, djelomično pokretnim i nepokretnim starijim osobama, koji nisu u mogućnosti živjeti u vlastitim kućanstvima.

Dom Kantrida pored usluga koje se nude korisnicima na smještaju u ustanovi, razvio je različite oblike usluga za starije osobe u njihovom vlastitom domu i obiteljima. Pružanje spomenutih usluga organizirana Odsjek pomoći u kući.
U Rijeci djeluju i Klubovi za starije osobe koji su locirani tako da zadovoljavaju potrebe starijih građana prema njihovoj zastupljenosti u određenim dijelovima grada.

 

Uloga u projektu

 Pri Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, kao izvaninstitucionalni oblik skrbi za starije osobe, djeluje 6 Klubova za starije osobe koji imaju funkciju primarne prevencije. Osnovne ciljeve klub ostvaruje kroz volonterske aktivnosti i zadatke: organizacija pomoći i samopomoći na načelima solidarnosti i uzajamnosti. Aktivnim sudjelovanjem u aktivnostima kluba starijim osobama omogućujemo ostvarenje vlastitog potencijala, gdje su otvorene mogućnosti sudjelovanja prema vlastitim sklonostima. Socijalna usluga – distribucija pučke kuhinje u 4 kluba Alarmni sustav „Halo pomoć“ idejna je osnova za razvoj organiziranih usluga pomoći u kući (usluga na daljinu) iz Europskog programa socijalne sigurnosti, te predstavlja suvremeni oblik skrbi za starije osobe u njihovom domu, a djeluje o Odsjeku za pomoć u kući Doma za starije osobe „Kantrida“. Korisnici programa „Halo pomoć“ korištenjem ove usluge dobivaju mogućnost življenja u poznatom okruženju vlastitog doma, trajnu 24-satnu pomoć, osjećaj sigurnosti, smanjenje osjećaja osamljenosti, smanjenje troškova liječenja i povećanu kvalitetu življenja. Projekt E-Oualin –je sustav upravljanja kvalitetom unutar ustanove, isključivo za područje skrbi i njege starijih i nemoćnih osoba. Primjena ovog modela u domovima za starije povećava zadovoljstvo i kvalitetu života korisnika ustanove i njihove rodbine te zaposlenika, odnosno svih sudionika pri skrbi o starijima. U konačnici primjena ovog modela u domovima za starije trebala bi osigurati veće poštovanje prema osobama starije životne dobi, kvalitetniju skrb i njegu i stavljanje korisnika u središte  našeg interesa.

Sudjelovanjem u ovom međunarodnom projektu razmijenit ćemo znanja i iskustva, stručno se educirati, unaprijediti brigu za starije osobe novim modelima rada u instituciji i izvaninstitucijskoj skrbi, te će projekt donijeti dobrobit izravnim korisnicima u projektu i cijeloj zajednici.

Inovativni pristup, kojeg projekt predviđa u vezi rješavanja starenja suvremenog društva, znači uspostavljanje više različitih oblika deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi na prekograničnom području te suradnjom lokalnih uprava općine Hrpelje-Kozina i Primorsko-goranske županije. Ovim projektom uspostavit će se sustav za deinstitucionalizaciju socijalne skrbi na dvije razine. S jedne strane uspostavit će se pilot dnevnog centra na ruralnom području općine Hrpelje-Kozina, u kojem će se provoditi inovativne metode rada po uzoru na klubove koji već vrlo uspješno djeluju u okviru doma za starije Kantrida, te kućanska zajednica u Rijeci, koja spada među novije i modernije oblike izvaninstitucijske skrbi, sukladno konceptu četvrte generacije domova i sustava kvalitete E-Qalin: „Usmjerenost na korisnika“, već prilično razvijene na razini EU gdje stanovnici žive u zajednici sličnoj kućnom okruženju. S druge strane, projekt predviđa osposobljavanje neformalnih obiteljskih njegovatelja koji će preko stručnog osposobljavanja steći potrebno znanje skrbi za starije osobe, kao i uspostavljanje dviju mreža volontera, na slovenskoj i hrvatskoj strani, koji će pružati socijalnu zaštitu i pomoć starijim osobama kod kuće i koordinirati 2 osposobljena organizatora mreže. Uspostavljanjem sustava za deinstitucionalizaciju dugotrajne skrbi i pilot provedbom 2 oblika deinstitucionalizacije, poboljšat ćemo i nadgraditi aktualni sustav socijalne skrbi na prekograničnom području te posljedično poboljšati kvalitetu života starijih osoba te povećati učinkovitost i uspješnost usluga na prekograničnom području, kao što je predviđeno u Programu Interreg V-A Slovenija – Hrvatska. Cilj projekta je, putem suradnje između lokalnih uprava i resornih ministarstava RS i HR, smanjiti raskorak između ponude i potražnje dugotrajne skrbi, što je također cilj Europske Unije.