Projekt STAR - starost bez granica / sufinanciran iz sredstava EFRR

Obalni dom za umirovljenike Kopar – Casa costiera del pensionato Capodistria

www: http://www.odu-koper.si/

Predstavljanje

Obalni dom za umirovljenike Kopar – Casa costiera del pensionato Capodistria (u nastavku Dom) izgrađen je 1980. godine. Središnja misija našega doma realizacija je aktivnosti skrbi za starije osobe, s obzirom na potrebe i očekivanja onih koji su nam povjereni na skrb te kojima su potrebne naše usluge. U skladu s osnovnom misijom doma koju čini skrb za starije osobe, želimo ostvarivati naše temeljne vrijednosti na kojima se temelji kultura doma, a to su rad za korisnike i njihovu rodbinu, jednake mogućnosti pristupa uslugama, kvalitetne usluge, jednake mogućnosti sudjelovanja, sprječavanje i smanjenje socijalne isključenosti starijih osoba, pluralizacija izvođača i programa. Naša poslovna politika određena je konkretnim ciljevima koji proizlaze iz misije i vizije doma te, prije svega, uključuje pružanje usluga u skladu s potrebama, željama i očekivanjima korisnika, preusmjeravanje metoda rada iz asistencije korisnicima u potporu za samostalno obavljanje aktivnosti, osiguravanje kvalitete u cijeloj organizaciji, profesionalni razvoj i rast zaposlenika.

Dom pruža smještaj, socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu njegu, fizioterapiju i radnu terapiju za 179 stanara koji su smješteni u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama.  U domu se nalazi i verificirani zaštićeni odjel, namijenjen za 12 osoba oboljelih od demencije.

Prisutni smo i u lokalnoj sredini, jer vjerujemo da je takav način rada izuzetno važan, prvenstveno starijim osobama. Posebnu pažnju posvetili smo onima koji još uvijek žive u kućnom okruženju i koji uporabom različitih oblika pomoći žele sačuvati mogućnost života kod kuće, svoju samostalnost i suverenost. S tim ciljem već dugi niz godina dostavljamo ručak kod kuće, nudimo pranje i glačanje rublja, pružamo usluge pomoći kod kuće, zaštite na daljinu, praćenja i obavljanja sitnih poslova, a također provodimo socijalnu skrb u stanovima za skrb. Ove godine planiramo otvaranje dnevnog centra za osobe s demencijom.
Aktivno surađujemo i s vrtićima, osnovnim i srednjim školama te različitim obrazovnim ustanovama. Tako smo postali nastavna baza Fakulteta za zdravstvene znanosti Izola za kliničke vježbe zdravstvene njege i rehabilitacije, Zdravstvenog fakulteta Ljubljana za studente smjera radne terapije, Srednje škole Izola za stručno osposobljavanje učenika zdravstvene njege kod poslodavca. Osim toga, i Narodnom sveučilištu Kopar za potrebne stručnoga osposobljavanja socijalnih njegovatelja kod kuće.

Naše stanare potičemo na aktivno sudjelovanje u kreiranju života u domu te ih svakodnevno uključujemo u različite aktivnosti, jer želimo da vode produktivniji i kvalitetniji život. Nastojimo saslušati individualne potrebe stanara i udovoljiti njihovim prijedlozima i zahtjevima. U okviru radne terapije održavamo različite priredbe, radionice i aktivnosti tijekom cijele godine.

 

Uloga u projektu

Uspostavljanje dnevnog centra u općini Hrpelje – Kozina i uvođenje zaštite na daljinu: Pilotno će se osposobiti odgovarajuće opremljen Dnevni centar za 10-15 starijih osoba na lokaciji općine Hrpelje-Kozina. U Dnevnom će se centru odvijati različite aktivnosti u skladu s novim konceptima rada i po uzoru na klubove koji uspješno djeluju u okviru doma za starije osobe Kantrida, a koje će biti usmjerene na korisnika, njegove želje i potrebe. Aktivnosti će obuhvatiti nekoliko razina, od održavanja i obnavljanja tjelesnih i fizičkih sposobnosti putem vodenih tjelesnih aktivnosti, do održavanja jezičnog blaga, kao i aktivnosti za očuvanje intelektualnih sposobni s ciljem poboljšanja i očuvanja psihofizičke kondicije. Program rada će se usredotočiti na osiguravanje sigurnog, stabilnog i prijateljskog okruženja. Korisnicima će se nuditi i namjenske aktivnosti (pripremanje jela, izrada sitnih predmeta, itd.), kulturne djelatnosti i aktivnosti za razonodu, terapija pomoću psa.

Paralelno bi se uspostavila i usluga zaštite na daljinu koja će se odvijati pomoću telekomunikacijskih tehnologija (24 sata dnevno, sve dane u godini). Na ovaj se način želi podržati starije osobe u nastojanjima da postignu najveću moguću samostalnost i zdravog život kod kuće.

Pozornost će se posvetiti i rodbini korisnika, informiranjem o organizaciji rada i organizacijom zajedničkih susreta s korisnicima. Po završetku pilot-aktivnosti, stručno će osoblje izraditi izvješće o provedenom pilot-projektu u kojem će biti navedene prednosti, ali i prijedlozi za moguće poboljšanje sustava dugotrajne skrbi.