Projekt STAR - starost bez granica / sufinanciran iz sredstava EFRR

Općina Hrpelje-Kozina

www: http://www.hrpelje-kozina.si

Predstavljanje

Geografsko područje općine proteže se na područje Brkina, Ćićarije i Maloga Krasa. Osnovna značajka područja je izrazita prometna tranzitnost, budući da ovdje prolaze glavni prometni pravci Ljubljana – Kopar i Rijeka – Trst. Šire je okružena trima sjevernojadranskim lukama (Kopar, Trst i Rijeka). Na zapadu graniči s Republikom Italijom, a na jugu s Republikom Hrvatskom. Općine s kojima graniči su Divača, Sežana, Kopar i Ilirska Bistrica. Općina obuhvaća 39 naselja na 195 km2 površine i ima 4.300 stanovnika. Naseljenost je vrlo rijetka te iznosi 22 stanovnika / km2, a isto tako je nepovoljna i starosna struktura. Gospodarsko, kulturno i upravno središte općine naselja su Hrpelje i Kozina. Gospodarsko, kulturno i upravno središte općine naselja su Hrpelje i Kozina. Nove gospodarske i razvojne mogućnosti ogledaju se u rastu malih poduzeća kroz nadogradnju obrtničke i industrijske zone, u prometu, u turizmu i prekograničnoj suradnji.


Osnovni zadatak općine je osigurati najpovoljnije uvjete za sveopću dobrobit stanovništva stvaranjem uvjeta u kojima svi imaju jednaku mogućnost pristupa javnim dobrima, mogućnostima kvalitetnog življenja i punopravnog sudjelovanja u životu općine. Konačno, općina mora što je više moguće težiti održivom razvoju koji se, u skladu s načelima demokracije, jednakosti spolova, solidarnosti, pravne države i osnovnih ljudskih prava, zalaže za kontinuirano poboljšanje životnih uvjeta i blagostanje sadašnjih i budućih generacija. U tu svrhu mora, u okviru svojih mogućnosti, poticati dinamično gospodarstvo, punu zaposlenost i visoku razinu obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne i teritorijalne kohezije te zaštitu okoliša u mirnom i sigurnom svijetu u kojem se poštuje kulturna raznolikost. Ključni su ciljevi strategije zaštita okoliša, socijalna jednakost i kohezija, gospodarsko blagostanje i ispunjavanje međunarodnih obaveza.

Uloga u projektu

Posebno smo ponosni na to da je projekt STAR, kojega smo kao vodeći partner prijavili na javni natječaj Programa sudjelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014. – 2020. godine, odobren, pogotovo jer je u prvome roku od 91 prijave bilo odobreno samo 5 projekata. U projektu sudjelujemo sa sljedećim partnerima: Obalni dom za umirovljenike Kopar, Institut Antona Trstenjaka za gerontologiju i međugeneracijski suživot, Dom za starije osobe Kantrida Rijeka i Primorsko-Goranska županija. Kao pridruženi partneri podupiru nas Ministarstvo za rad, obitelj, socijalna pitanja i jednake mogućnosti te hrvatsko Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt, sufinanciran sredstvima EFRR-a u visini od 85%, vrijedan je dobrih 700.00 €, od čega je Općina Hrpelje-Kozina predvidjela povlačenje sredstava u visini od 161.000 €.

Općina Hrpelje-Kozina uključena je u sve dijelove projekta, a naši su glavni zadaci upravljanje i komunikacija. Najveća dobit projekta za nas je svakako uređenje dnevnog centra za starije osobe, koji je predviđen u Hrpelju, u bivšim prostorijama Društva umirovljenika. Početak obnove u ovu svrhu predviđen je 2017. godine, pod okriljem Obalnog doma za umirovljenike iz Kopra. Ovdje će se odvijati različite aktivnosti koje će obuhvaćati nekoliko razina, od održavanja i obnavljanja tjelesnih i fizičkih sposobnosti putem vodenih tjelesnih aktivnosti, do održavanja jezičnog blaga, kao i aktivnosti za očuvanje intelektualnih sposobnosti s ciljem poboljšanja i očuvanja psihofizičke kondicije. Program rada također je usmjeren na osiguravanje sigurnog, stabilnog i prijateljskog okruženja.

Nakon odobrenja projekta gradonačelnica Saša Likavec Svetelšek o važnosti dnevnoga centra izjavila je sljedeće:

“Projekt STAR za Općinu Hrpelje-Kozina predstavlja veliki dobitak. Naša je općina raspršena i rijetko naseljena, a i starosna je struktura u usporedbi sa slovenskim prosjekom također nepovoljna, što znači da velik broj starijih stanovnika živi u udaljenim selima. Dnevni centar u našoj općini starijim će osobama omogući socijalne kontakte i višu kvalitetu svakodnevnog života. Istovremeno, projekt STAR 1. je europski projekt za OHK u kojem nastupamo kao vodeći partner, što nas iznimno veseli. Projekt nam je dao pozitivan poticaj, stoga želimo sudjelovati i, naravno, biti uspješni u još mnogo projekata, budući da na taj način uspješno doprinosimo razvoju naše općine u različitim područjima.”