Projekt STAR - starost bez granica / sufinanciran iz sredstava EFRR

Primorsko-goranska županija

www: http://www.pgz.hr/

Predstavljanje

Primorsko-goranska županija jedna je od 20 jedinica regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, ujedno i jedna od najrazvijenijih. Kao pogranična županija oduvijek je otvorena za suradnju sa regijama i lokalnim samoupravama iz susjednih država. U projekt STAR-Starost bez granica Županija se je uključila na prijedlog i poziv Doma za starije osobe „Kantrida“ kojem je osnivač. Županija ima važan utjecaj na razvoj svih oblika skrbi za starije osobe na regionalnoj razini, a osnivač je 4 doma za starije osobe. Kao osnivač zainteresirana je za daljnji razvoj skrbi za starije osobe, a sudjelovanjem u projektu STAR pružena je mogućnost kroz suradnju s kolegama iz Slovenije unaprijedi započeti proces transformacije domova u tzv. domove 4. generacije, kroz uspostavu još jedne, nove kućanske zajednice u Domu „Kantrida“. Županija u projektu sudjeluje kao projektni partner, a njene konkretne obveze jesu u promociji projekta kroz tisak (letci, plakati i sl.) i organizaciju završne konferencije o provedbi projekta.