Projekt STAR - starost brez meja / sofinanciran s sredstvi ESRR

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria

www: http://www.odu-koper.si/

Predstavitev

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria (v nadaljevanju Dom) je bil zgrajen leta 1980. Osrednje poslanstvo našega doma je uresničevanje dejavnosti varstva starejših ob upoštevanju potreb in pričakovanj tistih, ki so nam zaupani in storitve potrebujejo. V skladu z osnovnim poslanstvom doma, to je skrb za starejše, želimo uresničevati naše glavne vrednote, na katerih temelji kultura doma, in sicer delovanje za uporabnika in njihove svojce, enaka dostopnost do storitev, kakovostne storitve, enake možnosti udejstvovanja, preprečevanje in zmanjšanje socialne izključenosti starejših, pluralizacijo izvajalcev in programov. Naša poslovna politika je opredeljena s konkretnimi cilji, ki izhajajo iz poslanstva in vizije doma in vključuje predvsem zagotavljanje storitev skladno s potrebami, željami in pričakovanji uporabnikov, preusmerjanje metod dela iz asistence uporabnikom v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti, zagotavljanje kakovosti v celotni organizaciji, strokovni razvoj in rast zaposlenih.

Dom nudi nastanitev, socialno oskrbo, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego, fizioterapijo in delovno terapijo za 179 stanovalcev, ki so nastanjeni v dvoposteljnih in enoposteljnih sobah.  V Domu imamo tudi verificiran varovani oddelek, ki je namenjen 12 osebam, obolelim z demenco.

Prisotni smo tudi v lokalnem okolju, saj smo prepričani, da je tako delovanje izjemno pomembno predvsem za starejše. Posebno pozornost namenjamo tistim, ki še živijo v domačem okolju in želijo z uporabo različnih načinov pomoči ohranjati zmožnost življenja v okviru doma, svojo samostojnost in suverenost. V ta namen že več let dnevno dostavljamo kosila na dom, ponujamo pranje in likanje perila, izvajamo storitve pomoči na domu, varovanja na daljavo, spremljanja in izvedbe drobnih opravil, izvajamo tudi socialno oskrbo v oskrbovanih stanovanjih. V letošnjem letu načrtujemo otvoritev dnevnega centra za osebe z demenco.
Aktivno sodelujemo tudi z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter različnimi izobraževalnimi organizacijami. Tako smo postali učna baza Fakulteti za vede o zdravju Izola za klinične vaje zdravstvene nege in rehabilitacije, Zdravstveni fakulteti Ljubljana za študente smeri delovna terapija, Srednji šoli Izola za praktično usposabljanje pri delodajalcu za dijake zdravstvene nege. Poleg tega še Ljudski univerzi Koper za praktično usposabljanje socialnih oskrbovalk na domu.

Naše stanovalce spodbujamo k aktivnemu sodelovanju pri kreiranju domskega življenja in vsakodnevno vključujemo v različne dejavnosti, ker želimo, da živijo bolj produktivno in kvalitetno življenje. Trudimo se prisluhniti individualnim potrebam stanovalcev in ugoditi njihovim predlogom in zahtevam. Skozi vse leto tako potekajo različne prireditve, delavnice in aktivnosti v okviru delovne terapije.

 

Vloga v projektu

Vzpostavitev dnevnega centra v občini Hrpelje-Kozina in vpeljava varovanja na daljavo: Pilotno bo vzpostavljen ustrezno opremljen Dnevni center na lokaciji občine Hrpelje-Kozina za 10-15 starejših oseb. V Dnevnem centru bodo potekale različne aktivnosti, skladno z novimi koncepti dela in po vzoru uspešno delujočih klubov doma upokojencev Kantrida, kjer bo v ospredju uporabnik, njegove želje in potrebe. Aktivnosti bodo segale na več nivojev, in sicer tako na vzdrževanje in obnavljanje telesnih in psihičnih sposobnosti, preko vodene telesne aktivnosti in vzdrževanja besednega zaklada, kot tudi aktivnosti za ohranjanje intelektualnih sposobnosti z namenom izboljševanja in ohranjanja psihofizične kondicije. Program dela bo usmerjen v zagotavljanje varnega, konstantnega ter prijaznega okolja. Uporabnikom bodo ponujene tudi namenske aktivnosti (priprava jedi, izdelovanje drobnih predmetov, itd.), kulturno-razvedrilne dejavnosti, terapija s pomočjo psa.

Vzporedno bi se vzpostavljala tudi storitev varovanja na daljavo, ki poteka s pomočjo telekomunikacijske tehnologije (24 ur na dan, vse dni v letu). Na ta način se starejše želi podpreti v prizadevanju za čimbolj samostojno in zdravo življenje doma.

Pozornost pa bo namenjena tudi svojcem uporabnikov preko informiranja o organizaciji dela ter organiziranju skupnih srečanj z uporabniki. Po zaključku pilotne aktivnosti bo strokovno osebje izdelalo poročilo o izvedenem pilotu, ki bo vsebovalo tako prednosti kot predloge za morebitno izboljšanje sistema dolgotrajne oskrbe.