Projekt STAR - starost brez meja / sofinanciran s sredstvi ESRR

Primorsko-goranska županija

www: http://www.pgz.hr/

Predstavitev

Primorsko-goranska županija je ena od 20 enot regionalne samouprave v Republiki Hrvaški in hkrati ena od najrazvitejših. Kot obmejna županija je odnekdaj odprta za sodelovanje z regijami in lokalnimi samoupravami iz sosednjih držav. V projekt STAR-Starost brez meja, se je županija vključila na predlog in povabilo Doma za starejše osebe „Kantrida“, katerega je idejni ustanovitelj. Županija ima pomemben vpliv na razvoj vseh oblik oskrbe za starejše osebe na regionalni ravni, ustanovitelj je 4 doma za starejše osebe. Kot ustanovitelj se zanima za nadaljnji razvoj oskrbe za starejše občane, s sodelovanjem v projektu STAR je ponujena možnost, da se skozi sodelovanje s sodelavci iz Slovenije izboljša že začet postopek transformacije domov v t. i. domove 4. generacije, čez ustanovitev še ene, nove gospodinjske skupine v Domu „Kantrida“. Županija v projektu sodeluje kot projektni partner, a njene konkretne obveznosti so promocija projekta čez tisk (letaki, plakati ipd.) in organizacija zaključne konference o izvedbi projekta.